EKK: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, “Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023 yılsonu enflasyonu, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kalmıştır. Geçtiğimiz yıl ihracatta OVP hedefi aşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Cari işlemler açığında gerileme devam ederken TL varlıklara olan talep artmış, sermaye girişleri güçlenmiş ve Merkez Bankası rezervleri de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2024’ün ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

GEÇTİĞİMİZ YIL İHRACATTA OVP HEDEFİ AŞILARAK CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILMIŞTIR”

“Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2024 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirmiştir. 2023 yılında enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023 yılsonu enflasyonu, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kalmıştır. Mali disiplinin yeniden tesisine yönelik alınan tedbirler sayesinde bütçe açığının milli gelire oranı, Program’da öngörülen seviyeden çok daha olumlu bir düzeyde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl ihracatta OVP hedefi aşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Cari işlemler açığında gerileme devam ederken TL varlıklara olan talep artmış, sermaye girişleri güçlenmiş ve Merkez Bankası rezervleri de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

2024 yılında büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdam artışının devamı, dezenflasyon süreci, verimliliğin artması, cari açıkta iyileşmenin sürmesi ve sosyal refahın korunması yine temel önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bugünkü EKK toplantısında görüşülen konular şunlardır:

ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARDAN BİRİ YERİNE GETİRİLMİŞ OLACAKTIR”

Kripto varlık eko sistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır.

KİT YÖNETİŞİM REFORMUNA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINMIŞTIR”

Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

ORTA VADEDE ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME HEDEFİNE VE İSTİKRAR İÇİNDE BÜYÜYEREK KALICI SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat

odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır. Yapısal reformların sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında yapılacak EKK toplantılarında OVP’de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir